Mød en peermedarbejder

På peeruddannelsen har peermedarbejderne arbejdet fokuseret på, hvordan de kan anvende deres individuelle erfaringskompetencer som en ressource i forskellige sammenhænge. Peermedarbejderne har også arbejdet med, hvor deres grænser går, så de passer på sig selv.

Peer-medarbejderne er meget opmærksomme på, at de bringer en ny faglighed i spil. Det er en opgave, som de ved tager tid, og som de også ved er unik. De er derfor meget opmærksomme på at bringe deres perspektiver i spil i en medarbejdergruppe.

Nogle af peermedarbejderne, som du kan ”møde” under dette tema, sætter ord på nogle af de overvejelser, som de selv har gjort sig i forbindelse med at skulle indgå på en arbejdsplads.

Hvad laver en Peermedarbejder?

Mød Lise Doktor, Peer medarbejder, Region Hovedstaden – 25 t/ugen

Lise har siden 2015 arbejdet som Peermedarbejder på Distriktspsykiatrisk ambulatorium Frederiksberg-Vanløse, hvor hun har individuelle samtaler, gruppeforløb og holder oplæg om recovery. Den største udfordring for Lise ved hendes ansættelse, var at blive en integreret del af personale gruppen, da hverken hun eller resten af personalet havde prøvet det før. Det bedste for Lise er, at hun har tiden til patienter og de lange intense samtaler. Lise kan følge udviklingen hos den enkelte fra indlæggelsens start til slut.

Mød Janne Krogh, Peer guide og koordinator, Aarhus – 8 t/ugen

Som lokal Peer koordinator har Janne ansvar for at alle Peers modtager supervision og sparring. Hun står for planlægning af faglige og sociale aktiviteter og står for samarbejdet omkring Peers med kommunen og regionen. Derudover bidrager Janne også med udvikling og evalueringsarbejde.

På Peeruddannelsen lærte Janne at bruge sin egen historie og recovery proces til at motivere og indgyde håb. Det bruger hun i sit arbejde, når hun holder oplæg om recovery, og holder møder med borgere og de andre Peers. Udover koordinatorfunktionen er Janne også Peer guide for en række borgere.