Læs mere her

I disse artikler og pjecer kan du læse mere om peer-støtte og peer-medarbejdere:

  1. DEFACTUM 2017: http://defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=630&pageId=309986
  2. Korsbek, Lisa & Lone Petersen (2016). Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser – hvad siger litteraturen om effekten?, Tidsskrift for Psykisk Sårbarhed, Vol. 13, nr. 4, 2016, pp. 288-305. Universitetsforlaget.
  3. Peer-støtte i Region Hovedstaden – erfaringer, der gør en forskel: Lynquiz – Hvor klar er din organisation til peers? http://peerstoette.dk/2016/05/31/klar-din-organisation-peers/
  4. Peer Worker Research Team, St George’s, University of London, 2015: Introducing peer work-ers into mental health services – An organisational toolkit, http://www.peernet.dk/wp-content/uploads/2015/12/St-Georges-Peer-Worker-Organisational-Toolkit-Engelsk.pdf
  5. Rasmussen, Klavs Serup & Merete Benedikte Johansen, 2015: Når brugere bliver kollegaer – om ansættelse af peer-støttemedarbejdere… bekymringer og nye muligheder, udgivet af ”Pro-jekt Peer-Støtte i Region Hovedstaden” i samarbejde med Kompetencecentret for Rehabilite-ring og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri, http://peerstoette.dk/wp-content/uploads/2015/09/2015-Når-brugere-bliver-kollegaer-Peer-Støtte-i-Region-Hovedstaden-FINAL.pdf
  6. Socialstyrelsen, 2014: Peer-støtte i Danmark – et foreløbigt overblik, https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/kortlaegning-af-peer-stotte-i-danmark-samlet-overbik.pdf
  7. Socialstyrelsen, 2016: Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område – en inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte, https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/implementeringsguide_peer-stotte_socialstyrelsen_web.pdf

Download pjecen om peer-støtte og peer-jobs her.