Hvad er en peer-medarbejder

En peer-medarbejder er den generelle betegnelse for en medarbejder med levede erfaringer med psykisk sårbarhed, der anvender sine erfaringer aktivt som en erfaringskompetence til gavn for andre. En peer-medarbejder anvender sine erfaringskompetencer til f.eks. at hjælpe og støtte andre mennesker i deres recovery. Dette kaldes også peer-støtte og defineres som:

[dt_quote background=”fancy”]”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery”

(Socialstyrelsen, 2014)[/dt_quote]

Peer-medarbejderen ansættes på baggrund af sin peer-faglighed (erfaringskompetencen), men selve jobfunktionerne kan være udformet forskelligt. Peer-fagligheden kan være i forgrunden, hvor der løses arbejdsopgaver, der forudsætter peer-kompetencer (f.eks. erfaringskompetencer). I andre typer stillinger kan peer-medarbejdere løse arbejdsopgaver, hvor peer-kompetencerne mere er supplerende til medarbejderens øvrige kompetencer.

Peer-medarbejdere kan arbejde enten i lønnede eller frivillige stillinger.

Der findes efterhånden mange typer stillinger og funktioner for peer-medarbejdere på arbejdsmarkedet (DEFACTUM, 2017), f.eks.:

• Samvær og aktiviteter – f.eks. på bosteder, modtagelser, ambulatorier og psykiatriske sengeafsnit
• Individuel peer-støtte – f.eks. som guide, mentor eller vejleder
• Brobygning for psykisk sårbare borgere – f.eks. til arbejdsmarkedet eller mellem regional og kommunal psykiatri
• Arbejde med recovery-orientering i systemer og organisationer – f.eks. som ansat på ledelsesgange eller i administrative afdelinger
• Konsulentfunktioner, rådgivning og foredrag – f.eks. i stabsfunktioner, socialøkonomiske virksomheder, konsulentvirksomheder eller som selvstændig
• Undervisning – f.eks. på Recovery-skoler eller i psykoedukationstilbud

Under afsnittet ”Mød en peer-medarbejder” kan du læse forskellige typer peer-medarbejderes fortællinger om deres job.