Betydningen af peer-indsatsen

Peer-medarbejdere varetager mange forskellige opgaver – altid med recovery-værdierne som bærende element. Forskningen viser, at peer-støtte har følgende positive effekter for borgere, der modtager 1:1 peer-støtte af peer-medarbejdere:

Unavngivet

I citaterne nedenfor fortæller to modtagere af peer-støtte om deres positive oplevelser med peer-medarbejdere. Udtalelserne stammer fra borgere i Projekt Ligestillet Støtte. Peer-medarbejdere er også med til at udvikle recovery-orienteringen i deres organisation, så der kommer større opmærksomhed på recovery-værdier i organisationens struktur og kultur.

[dt_testimonials_carousel content_alignment=”center” post_content_paddings=”0px 0px 0px 0px” img_max_width=”” image_paddings=”0px 0px 0px 0px” img_border_radius=”” post_title_bottom_margin=”0px” content_bottom_margin=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” category=”32″]

Der er udarbejdet et grundigt litteratur-review vedrørende effekten af peer-støtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser. Reviewet kan læses i artiklen ”Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser – hvad siger litteraturen om effekten? ” (Korsbek & Petersen, 2016).