Ansættelse af peer-medarbejdere

På denne side finder du inspiration og redskaber, som kan bruges, hvis du overvejer at ansætte peer-medarbejdere samt i selve ansættelsesprocessen af peer-medarbejdere.

Arbejdspladsens motivation og parathed

Inden ansættelse af peer-medarbejdere på arbejdspladsen, er det vigtigt at afklare motivationen for ansættelsen. Som arbejdsplads kan I spørge jer selv om følgende:

  1. Hvad har inspireret jer til at ville have en peer-medarbejder?
  2. Hvad håber I på at opnå ved at have en peer-medarbejder ansat i jeres organisation?
  3. Hvad er det unikke, som en peer-medarbejder kan bidrage til at opnå i jeres organisation?

Kilde: Socialstyrelsen, 2016

Noget andet, som du som arbejdsgiver kan overveje, er, hvorvidt arbejdspladsen er klar til at ansætte peer-medarbejdere. Peer-støtte organisationen, ”Western Mass Peer Network”, har udviklet en temperaturmåling med 10 spørgsmål, I som arbejdsplads kan stille jer selv, der omhandler forskellige aspekter af parathed til integration af peer-støtte (Socialstyrelsen, 2016). Du kan downloade temperaturmålingen her.

Som arbejdsgiver kan du ligeledes sidde med forskellige spørgsmål om, hvad det indebærer at have peer-medarbejdere ansat, f.eks.:

Hvilke kvalifikationer har peer-medarbejderen? Mange peer-medarbejdere har taget en peer-uddannelse, som der findes forskellige lokale varianter af. På projekt Ligestillet Støttes peer-uddannelse lærer peer-medarbejderne, hvordan deres levede erfaringer kan anvendes som en vigtig kompetence på en arbejdsplads og i mødet med psykisk sårbare borgere. Men derudover er peer-medarbejdere vidt forskellige hvad angår yderligere uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

Hvor mange timer skal peer-medarbejderen ansættes i? Der gælder de samme overvejelser som for andre faggrupper ift. peer-medarbejderens timetal og tilknytning. Det spænder vidt blandt peer-medarbejdere, hvor mange timers arbejde, de har.

Gode råd til jobstarten

Når din nye peer-medarbejder skal starte på arbejdspladsen, skal du gøre det samme for peer-medarbejderen, som du vil gøre, når andre nye medarbejdere ansættes. Lederen og peer-medarbejderen skal sammen afklare, hvorvidt der er særlige behov, der skal tages hensyn til.  Herudover viser alle erfaringer, at det er vigtigt med en tydelig funktionsbeskrivelse for stillingen.

Her er en række forslag til, hvad du kan gøre ved peer-medarbejderens jobstart (Rasmussen & Johansen, 2015), for at den bliver så god som mulig:

Unavngivet

Som hjælp til i fællesskab med peer-medarbejderen at definere vedkommendes opgaver, og hvordan peer-medarbejderen og kollegaerne skal supplere hinanden, kan I anvende ”Peer-worker role star”. Redskabet opridser en række forskellige opgaver og en skala for, hvor central en del af peer-medarbejderens rolle opgaven skal være. I kan få inspiration i nogle af de nævnte opgaver eller selv definere jeres egne.

Unavngivet1

Download peer-worker role star her.