Evalueringer – Hvilken betydning har Recoveryskolen?

Evaluering af kurserne på Recoveryskolerne

Efter hvert kursus i Recovery-skolerne har deltagerne evalueret deres udbytte af kurset, rammerne om kurset mm. Læs et notat om kursusevalueringerne her.

Undervisernes udbytte af deres arbejde i Recoveryskolerne

Både de fagprofessionelle undervisere og peer-underviserne oplever generelt stort udbytte af at undervise i recovery-skolerne. Læs om undervisernes udbytte her.

Betydningen af Recoveryskolerne for både kursusdeltagere, undervisere og organisationer

På baggrund af resultaterne fra Projekt Ligestillet Støtte, er der udformet en rapport, som belyser betydningen af recovery-skolerne for både kursusdeltagere, undervisere og organisationer. Resultaterne underbygges af international litteratur på området. Læs rapporten her.