Bliv peer-underviser

Hvad laver en peer-underviser?

  • En peer-underviser er med til at udvikle og gennemføre kortere og længere kurser og undervisningsforløb med fokus på recovery for en bred målgruppe
  • En peer-underviser skal kunne bruge sine egne erfaringer og sin egen recovery-proces i udviklingen og gennemførelsen af undervisningen. Underviserens baggrund skal give kursisterne mulighed for at spejle sig i et menneske, som selv er kommet videre efter psykisk sygdom.
  • En peer-underviser vil indgå i et eller flere teams med en fagprofessionel underviser

Ansættelsesvilkår

Der vil blive opslået lønnede stillinger som peer-underviser i  hhv. Randers, Viborg og Aarhus kommune. Man kvalificerer sig til en stilling som peer-underviser ved at gennemføre peer-uddannelsen samt en mindre overbygning for kommende undervisere. De første stillinger skal besættes pr. 1. marts 2016.

I forbindelse med en funktion som peer-underviser vil der være rig mulighed for støtte og opkvalificering. Du vil blive en del af en netværksgruppe og du vil løbende modtage supervision.

Hvem kan blive peer-underviser?

  • En peer-underviser skal være fyldt 18 år.
  • Peer-underviseren skal have brugerbaggrund. Det vil sige, at han eller hun har – eller har haft – psykiske vanskeligheder og i den forbindelse været i kontakt med psykiatrien i enten region eller kommune.
  • Peer-underviseren skal være godt på vej i sin egen recovery-proces og skal være indstillet på at bruge sine personlige erfaringer i undervisningen.
  • Peer-underviseren skal have gennemgået projektets uddannelsesforløb for peer-medarbejdere – læs mere her.
Fem pile