Alt det du bør vide om Recoveryskolen

Recoveryskolen – Et rum til samskabelse og fordybelse

Recovery-skolerne er et undervisningstilbud, som er gratis og åbent for ALLE, men primært henvender sig til nuværende eller tidligere bruger af psykiatrien, pårørende til psykisk sårbare og medarbejdere, som arbejder indenfor det psykiatriske eller socialpsykiatriske område.

Recovery-skolerne udbyder kortere kurser eller læringsforløb med fokus på recovery og recovery-relaterede emner. Det kan f.eks. være teoretiske, praktiske, fysiske og kreative måder at arbejde med recovery på. Kurserne er altid ressource- og mestringsfokuserede, ligesom de rammesætter en udforskning af erfaringer, handlemuligheder, håb og netværk.

Kurserne udvikles og faciliteres altid i samspil mellem en underviser med erfaringskompetence, en såkaldt peer-underviser, og en fagprofessionel underviser. Peer-underviserne har alle gennemgået peer-uddannelsen.

Find Recoveryskolens kurser

 • Viborg: Recovery kurserne for Efteråret 2022 finder du her..
 • Århus: Kursuskatalog for efteråret 2022 åbnes ved at klikke her..
 • Randers: Kursuskatalog for Efteråret 2022 åbnes ved at klikke her..

Undervisning med fokus på recovery, samskabelse og håb

Modellen som Recoveryskolen underviser ud fra, er baseret på centrale principper og værdier:

 • Co-produktion / samskabelse på flere plan. At vi udvikler og udbyder vores kurser og læringsforløb på en ny måde. Som kursus sted skal vi ikke blot levere en fast ydelse til deltagerne. Nej, vi skal invitere forskellige parter og perspektiver med ind i de samskabende processer og facilitere fælles læring.
 • Fysisk base: Skolen har en fysisk base, som ramme for aktiviteterne. Til den fysiske base er der tilknyttet et recovery-bibliotek, hvor underviser og kursister kan opsøge viden og fordybe sig. Der kan også med fordel være satellitter andre steder i byen, ligesom underviserteams kan ’rykke ud’ på bestilling.
 • Det er en skole – ikke et dagtilbud. Man går til undervisning i et skolemiljø. Man tilmelder sig kurser, og der er ingen visitation. Man er studerende/kursist og ikke klient. Men skolen er ikke en erstatning for behandling.
 • Er åbent for alle. Alle borgere med interesse for psykiatri og recovery er velkomne på skolen. Kurserne retter sig fortrinsvis til mennesker med levede erfaringer med psykisk sårbarhed, pårørende til mennesker med psykisk sårbarhed og personale i både den kommunale og regionale psykiatri, men der er ingen screening af deltagerne.
 • Det er ikke en almindelig skole. Der udbydes ikke kompetencegivende fag, men kan være et skridt på vejen til kompetencegivende uddannelse.
 • Skolen skal afspejle recovery-principper og recovery-værdier i alle aspekter af sin kultur. Recovery-værdier skal skinne igennem i alt trykt materiale såvel som i sprogbrug, co-produktion, indretning og i selve undervisningen ved at gøre det muligt for mennesker med f.eks. kognitive udfordringer at kunne deltage i undervisningen.

UNDERVISNINGEN KAN EKSEMPELVIS INDEHOLDE FAG/MODULER MED FOKUS PÅ:

 • Introduktion til skolen og den særlige læringstilgang
 • Introduktion til recovery
 • Handleplaner for eget liv
 • Redskaber til at tackle hverdagen med psykisk sygdom
 • Kommunikation – Forstå hinanden fx i møder med jobcenter
 • Workshops om konkrete udfordringer afledt af psykisk sårbarhed
 • Almen-menneskelige udfordringer såsom selvtillid, mestring af angst, søvnprocesser etc.
 • Sundhed og livsstil
 • Strategier til at tackle større fester/arrangementer/højtider
 • Hvordan styrker vi vores recovery-orientering i praksis på afdeling X?
 • Veje til beskæftigelse