Recoveryskolerne

Recoveryskolerne

Recovery-skolerne er et undervisningstilbud, som er gratis og åbent for alle, men primært henvender sig til nuværende eller tidligere bruger af psykiatrien, pårørende til psykisk sårbare og medarbejdere, som arbejder indenfor det psykiatriske eller socialpsykiatriske område.

Recovery-skolerne udbyder kortere kurser eller læringsforløb med fokus på recovery og recovery-relaterede emner. Det kan f.eks. være teoretiske, praktiske, fysiske og kreative måder at arbejde med recovery på. Kurserne er altid ressource- og mestringsfokuserede, ligesom de rammesætter en udforskning af erfaringer, handlemuligheder, håb og netværk.

Kurserne udvikles og faciliteres altid i samspil mellem en underviser med erfaringskompetence, en såkaldt peer-underviser, og en fagprofessionel underviser. Peer-underviserne har alle gennemgået peer-uddannelsen.

Der findes en recovery-skole i både Aarhus, Randers og Viborg. Se mere her.