Modellen baserer sig på disse centrale principper og værdier:

 • Co-produktion / samskabelse på flere plan. Det handler om, at vi skal udvikle og udbyde vores kurser og læringsforløb på en ny måde. Vi skal som kursussted ikke blot levere en fast ydelse til deltagerne. Nej, vi skal invitere forskellige parter og perspektiver med ind i de samskabende processer og facilitere fælles læring.
 • Fysisk base: Skolen har en fysisk base, som ramme for aktiviteterne. Til den fysiske base er der tilknyttet et recovery-bibliotek, hvor de studerende selv kan opsøge viden og fordybe sig. Der kan også med fordel være satellitter andre steder i byen, ligesom underviserteams kan ’rykke ud’ på bestilling.
 • Det er en skole – ikke et dagtilbud. Man går til undervisning i et skolemiljø. Man tilmelder sig kurser, og der er ingen visitation. Man er studerende og ikke klient. Men skolen er ikke en erstatning for behandling.
 • Er åbent for alle. Alle borgere med interesse for psykiatri og recovery er velkomne på skolen. Kurserne retter sig fortrinsvis til mennesker med levede erfaringer med psykisk sårbarhed, pårørende til mennesker med psykisk sårbarhed og personale i både den kommunale og regionale psykiatri, men der er ingen screening af deltagerne.
 • Det er ikke en almindelig skole. Der udbydes ikke kompetencegivende fag, men kan være et skridt på vejen til kompetencegivende uddannelse.
 • Skolen skal afspejle recovery-principper og recovery-værdier i alle aspekter af sin kultur. Recovery-værdier skal skinne igennem i alt trykt materiale såvel som i sprogbrug, co-produktion, indretning og i selve undervisningen ved at gøre det muligt for mennesker med f.eks. kognitive udfordringer at kunne deltage i undervisningen.

Undervisningen kan eksempelvis indeholde fag/moduler med fokus på:

 • Introduktion til skolen og den særlige læringstilgang
 • Introduktion til recovery
 • Den personlige arbejdsbog (WRAP) eller lignende handleplaner for eget liv
 • Redskaber til at tackle hverdagen med psykisk sygdom
 • ”Forstå hinanden i møder i jobcentret”
 • Workshops om konkrete udfordringer afledt af psykisk sårbarhed
 • Almen-menneskelige udfordringer såsom selvtillid, mestring af angst, søvnprocesser etc.
 • Sundhed og livsstil
 • Strategier til at tackle større fester/arrangementer/højtider
 • Hvordan styrker vi vores recovery-orientering i praksis på afdeling X?
 • Veje til beskæftigelse

Find din skole her:

Recovery-skolen i Randers

Psykiatriens Hus
Kursuskatalog for foråret 2020 åbnes ved at klikke her
Kontakt: Daniel Ancher Andersen på Daniel.Ancher.Andersen@randers.dk

Recovery-skolen i Viborg

Center for Mestring
Kursuskatalog for efteråret 2019 åbnes ved at klikke her.
Kontakt: Anne Bruhn Houen på a1h@viborg.dk

Recovery-skolen i Aarhus

Psykiatriens Hus, Bygning 12, P. P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

Kursuskatalog for efteråret 2020 åbnes ved at klikke her.

Kontakt: Marianne Honoré Andersen på ahoma@aarhus.dk

Film om Recovery-skolerne