Evaluering af kurserne på recovery-skolerne

Efter hvert kursus i Recovery-skolerne har deltagerne evalueret deres udbytte af kurset, rammerne om kurset mm. Læs et notat om kursusevalueringerne her.

 

Undervisernes udbytte af deres arbejde i recovery-skolerne

Både de fagprofessionelle undervisere og peer-underviserne oplever generelt stort udbytte af at undervise i recovery-skolerne. Læs om undervisernes udbytte her.

 

Betydningen af recovery-skolerne for både kursusdeltagere, undervisere og organisationer

På baggrund af resultaterne fra Projekt Ligestillet Støtte, er der udformet en rapport, som belyser betydningen af recovery-skolerne for både kursusdeltagere, undervisere og organisationer. Resultaterne underbygges af international litteratur på området. Læs rapporten her.