Kriterier for optagelse på Peeruddannelsen

  • Skal være over 18 år
  • Skal have personlig erfaring med psykisk sårbarhed og recovery
  • Skal have været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien) eller have modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.).
  • Skal ønske at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.
  • Skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed, fx have en bevidsthed omkring at ens egen oplevelse er særlig og ikke kan overføres til alle andre.
  • Skal have afstand til egne oplevelser med behandlings- og socialpsykiatrien – dvs. kunne skille egne eventuelle negative oplevelser fra det, man ønsker at arbejde med.
  • Skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv (grænser, styrker mv.)
  • Skal kunne begå sig uden tolkebistand, herunder kunne skrive på dansk (der vil være lidt skriftligt arbejde på uddannelsen og i de efterfølgende funktioner).
  • Skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. skal aftale med evt. sagsbehandler, at uddannelsen kan indgå i ens forløb.
  • Skal som udgangspunkt bo i Region Midt. Hvis ikke skal din deltagelse afstemmes med din egen kommune, som skal varetage en betaling på 14.000 kr.