Evaluering – Det fortæller vores kursister om Peeruddannelsen

Evaluering af peer-uddannelsen

I perioden 2015 til og med 2018 har 107 personer gennemført peer-uddannelsen. Umiddelbart efter endt uddannelse har de peer-uddannede besvaret en række spørgsmål angående deres personlige og faglige udbytte og udvikling under uddannelsen. Læs om resultaterne her.

Der er ligeledes lavet en evaluering af praktikforløbet, som deltagerne gennemgår i forlængelse af peer-uddannelsen. Læs notat om evalueringen her.

Peer-uddannelsen set i bakspejlet

Vi har ligeledes undersøgt, hvilken betydning uddannelsen har haft for deltagerne minimum seks måneder efter uddannelsens afslutning.

Læs rapporten fra marts 2018 her. Eller læs mere om resultaterne i notatet her.

Et longitudinalt studie af peer-uddannelsens betydning for tiltro til egne evner og adfærdsintentioner på arbejdsmarkedet

Peer-uddannelsen har været genstand for en specialeafhandling ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Læs specialet her.

Resume

I samarbejde med peer-uddannelsen i Randers, foråret 2018, undersøger dette speciale betydningen af peer-uddannelsen for kursisterne i et arbejdsmarkedsperspektiv. 7 kursister har medvirket i specialet i form af kvalitative interviews.

Dels undersøges, om peer-uddannelsen styrker kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet. Dels undersøges, om peer-uddannelsen har betydning for kursisternes arbejdsmarkedsrelaterede adfærdsintentioner om bl.a. jobsøgning og udførsel af job.

Overordnet viser specialet, at peer-uddannelsen i en vis grad styrker kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, især hvis kursisterne ikke har meget erfaring fra arbejdsmarkedet og har store forhåbninger til, at peer-uddannelsen kan lede til et job. Specialet viser også, at når kursisternes tiltro til egne evner bliver styrket, så udtrykker de mere engagerede intentioner om bl.a. jobsøgning og udførsel af job.

Derudover viser specialet også, at kursisterne opnår et bredt udbytte af peer-uddannelsen i form af bl.a. forskellige faglige kompetencer, personlig udvikling og øget livskvalitet.