Peeruddannelsen – Omsæt dine levede erfaringer og bliv håbsbærer

Fra levede erfaringer til erfaringskompetencer – et peer-uddannelsesforløb

På peeruddannelsen vil vi tage udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer med psykisk sårbarhed. Målet med Peeruddannelsen er at kursisterne lærer at omsætte disse erfaringer til konstruktive redskaber, der kan bruges både i relationer med andre mennesker med psykisk sårbarhed, i undervisningssituationer og i de organisationer, som peermedarbejderne kommer til at indgå i.

Undervisningen foregår på et hold med otte kursister og to undervisere – en fagprofessionel og en med peer-baggrund.

Holdet kører to dage om ugen med tre timers undervisning i 13 uger + en uges ferie ca. midtvejs (i alt 14 uger). Der vil være noget hjemmearbejde og mulighed for at læse supplerende litteratur.

Praktik under Peeruddannelsen

Som en del af uddannelsen indgår der en 4 måneders praktikperiode, hvor man får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken kan foregå på stationære eller ambulante afdelinger i regionspsykiatrien eller inden for kommunernes socialpsykiatriske tilbud.

I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage af 3 timer, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen. I praktikperioden skal man ca. kunne afsætte 2-3 timer ugentligt.

Uddannelse og praktik har således en samlet varighed på 7 måneder.

Hvem har mulighed for at blive optaget på Peeruddannelsen?

Peeruddannelsen er for dig, som har personlig erfaring med:

  • psykisk sårbarhed
  • livet som bruger af socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien
  • recovery, sorg, og krise

For at have mulighed for at blive optaget på Peeruddannelsen, skal man opfylde en række kriterier. Dem kan du finde her…

Peer-medarbejdere bliver i stigende grad efterspurgt i hele Region Midtjylland. Regionen har et mål om, at der ansættes peer-medarbejdere på alle afdelinger i hele Region Midtjylland. På baggrund af erfaringer fra Ligestillet Støtte, har det vist sig væsentligt, at peermedarbejdere er uddannet til at varetage deres peer-funktion. Derfor udbyder peer-uddannelsen i Aarhus, Viborg og Randers nu pladser på alle uddannelseshold til deltagere fra andre kommuner. Kontakt recovery-skolen i den by, du ønsker at tage peer-uddannelsen, for at høre mere om mulighederne herfor

Læs mere om Peeruddannelsen her.