Evaluering af peer-guide forløbene

Omkring 150 borgere har haft et forløb med en peer-guide i løbet af projektperioden. Evalueringerne af guide-forløbene viser, at borgerne overordnet er glade for forløbene, og at forløbene er med til at give borgeren mere kontrol over sit liv samt mulighed for at skabe bedre relationer til sit netværk. Læs mere om resultaterne her.

Unavngivet