Bliv peer-guide

Hvad laver en peer-guide?

  • En peer-guide skal have lyst til at omsætte egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery til gavn for et andet menneske (arbejdet foregår én-til-én)
  • En peer-guide skal således kunne bruge sine egne erfaringer og sin egen recovery-proces til at støtte, erfaringsudveksle og vejlede andre i deres recovery-proces
  • Peer-guidens baggrund skal give borgeren mulighed for at spejle sig i et menneske, som selv er kommet videre efter psykisk sygdom.

En frivillig model

Peer-guide-modellen er en frivillig model. Det betyder, at en funktion som peer-guide er ulønnet. Man bliver forankret ved SIND Pårørenderådgivning og vil her komme til at indgå i et inspirerende netværk med andre frivillige. Der vil her være rig mulighed for støtte, supervision og opkvalificering.

Hvem kan blive peer-guide?

  • Peer-guiden skal være fyldt 18 år.
  • Peer-guiden skal have brugerbaggrund. Det vil sige, at han eller hun har – eller har haft – psykiske vanskeligheder og i den forbindelse enten har været indlagt på en psykiatrisk afsnit eller har været i psykiatrisk ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien).
  • Peer-guiden skal være godt på vej i sin egen recovery-proces og skal være indstillet på at bruge sine personlige erfaringer i kontakten.
  • Peer-guiden skal have gennemgået projektets uddannelsesforløb for peer-medarbejdere – læs mere her.

Mød Linda der arbejder som peer-guide

En peer-guide udtaler:

[dt_testimonials category=”peer-guide-2016″]