Hvad laver en peer-guide?

  • En peer-guide skal have lyst til at omsætte egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery til gavn for et andet menneske (arbejdet foregår én-til-én)
  • En peer-guide skal således kunne bruge sine egne erfaringer og sin egen recovery-proces til at støtte, erfaringsudveksle og vejlede andre i deres recovery-proces
  • Peer-guidens baggrund skal give borgeren mulighed for at spejle sig i et menneske, som selv er kommet videre efter psykisk sygdom.

En frivillig model

Peer-guide-modellen er en frivillig model. Det betyder, at en funktion som peer-guide er ulønnet. Man bliver forankret ved SIND Pårørenderådgivning og vil her komme til at indgå i et inspirerende netværk med andre frivillige. Der vil her være rig mulighed for støtte, supervision og opkvalificering.

Hvem kan blive peer-guide?

  • Peer-guiden skal være fyldt 18 år.
  • Peer-guiden skal have brugerbaggrund. Det vil sige, at han eller hun har – eller har haft – psykiske vanskeligheder og i den forbindelse enten har været indlagt på en psykiatrisk afsnit eller har været i psykiatrisk ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien).
  • Peer-guiden skal være godt på vej i sin egen recovery-proces og skal være indstillet på at bruge sine personlige erfaringer i kontakten.
  • Peer-guiden skal have gennemgået projektets uddannelsesforløb for peer-medarbejdere – læs mere her.

Mød Linda der arbejder som peer-guide

En peer-guide udtaler:

”Den største succes for mig som peer-guide, handler om en kvinde, jeg har mødtes med i lidt over 3 måneder. Hun havde bestemt med sig selv, at ingen i hendes omgangskreds skulle vide, at hun kæmpede med angst, heller ikke den nærmeste familie. Det drøftede vi frem og tilbage i et stykke tid, hvorefter hun kom glad og fortalte mig, at nu havde hun vovet pelsen, og fortalt det til sin kæreste. Hun havde mødt forståelse og lettelse fra hans side, for nu forstod han meget bedre, hvad der foregik i hendes verden. Siden er hun lige så stille begyndt at åbne op over for udvalgte personer. Det har givet hende en nemmere hverdag, at der ikke hele tiden er en del af hende der skal holdes skjult.”

Peer-guide i Randers (2016)