Peer-guide-modellen

Mange borgere kan opleve tiden efter et udredningsforløb eller en hospitalsindlæggelse som vanskelig og kaotisk. Den nødvendige hjælp og støtte til at finde fodfæste og få etableret et meningsfuldt hverdagsliv er ikke altid tilgængelig. Derfor har vi i Projekt Ligestillet Støtte givet borgere, der udskrives fra regionspsykiatrien, mulighed for at få en peer-guide. En peer-guide kan netop støtte borgeren i dennes recovery-proces og derved i overgangen tilbage til hverdagslivet.

Peer-guidens opgave har været – som rollemodel – at støtte borgeren i at komme sig, herunder at være ”katalysator” for håb og tro på fremtiden. Med afsæt i peer-guidens egne erfaringer med psykiske vanskeligheder har peer-guiden og borgeren mødtes og talt om erfaringer med at komme sig. Samværet har f.eks. foregået i borgerens eget hjem, i skoven, på en sygehusafdeling, et kommunalt tilbud eller andre steder efter borgerens ønske. Peer-guidens baggrund har givet borgeren mulighed for at spejle sig i et menneske, som selv er kommet videre efter psykisk sårbarhed. Formålet med møderne har været at skabe håb, motivation og mod hos borgeren – og derved lette overgangen til hverdagslivet.

I regionspsykiatrien har personalet introduceret tilbuddet om en peer-guide, bl.a. med afsæt i dette korte videospot. Et guide-forløb har varet op til fire måneder, hvor mødefrekvensen har varieret alt efter borgerens individuelle behov.

Alle peer-guider har forud for deres virke gennemført peer-uddannelsen, hvor deres levede erfaringer med psykisk sårbarhed er blevet omdannet til erfaringskompetence.

 

Peer-guide modellen er videreført i Randers efter projektets ophør. Kontakt recovery-skolen i Randers for at høre mere om muligheden for at blive peer-guide. Du finder kontaktoplysninger her.

En peer-guide udtaler:

”Den største succes for mig som peer-guide, handler om en kvinde, jeg har mødtes med i lidt over 3 måneder. Hun havde bestemt med sig selv, at ingen i hendes omgangskreds skulle vide, at hun kæmpede med angst, heller ikke den nærmeste familie. Det drøftede vi frem og tilbage i et stykke tid, hvorefter hun kom glad og fortalte mig, at nu havde hun vovet pelsen, og fortalt det til sin kæreste. Hun havde mødt forståelse og lettelse fra hans side, for nu forstod han meget bedre, hvad der foregik i hendes verden. Siden er hun lige så stille begyndt at åbne op over for udvalgte personer. Det har givet hende en nemmere hverdag, at der ikke hele tiden er en del af hende der skal holdes skjult.”

Peer-guide i Randers (2016)