Værdigrundlag og centrale principper for projekt ”Ligestillet støtte – en vej til recovery”

 • Mennesker med personlige erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery har en unik ekspertise, som kan bruges til at støtte andre, der oplever psykisk sårbarhed
 • Peer-støtte er en særlig disciplin, som kan løfte den samlede kvalitet af både kommunale og regionale indsatser, og som derfor bør udbredes
 • Peer-relationen fremmer håb og fremtidsoptimisme (håb, selvbestemmelse og muligheder = recovery)
 • Peerstøtte skaber empowerment og hjælper den enkelte til at genvinde magten over eget liv
 • Peerstøtte er en læreproces som fremmer livs- og deltagelsesmuligheder for både givere og modtagere af peer-støtte
 • Peer-relationen bygger på lighed og gensidighed
 • Peer-støtte er en frigørende praksis og legitimerer ikke tvang, undertrykkelse eller underordning. Der udøves ikke magt.
 • Peer-støttens indhold og proces er et fælles ansvar mellem giver og modtager, og bygger på aktiv deltagelse
 • Psykiske vanskeligheder forstås som en almen menneskelig udfordring og erfaring
 • Peer-støtte er et tilvalg for den enkelte bruger og bygger på den enkeltes selvbestemmelse
 • Peer-støtte bidrager til en recovery-orienteret tilgang i organisationen (ændret syn på borgeren, godt arbejdsmiljø)
 • Mange med psykisk sårbarhed kan få lønnet eller frivilligt arbejde, hvis de får den rette støtte og hjælp.