Projektsamling

PROJEKTSAMLING DEN 25. APRIL: ”VI ER GODT I GANG”
Socialstyrelsen har undersøgt, hvordan det går med implementeringen af projektet. Meldingen er, at vi er godt i gang i alle organisationer – og at arbejdspladserne har gjort et godt forberedende arbejde. Stor ros til ledere og medarbejdere. På et fælles møde den 25. april, hvor alle de ny-ansatte peer-medarbejdere og øvrige nøglepersoner var samlet, fik vi god mulighed for at udveksle erfaringer på kryds og tværs.

Details

De første 20 uddannede peers

DIMITTENDER FRA PEER-GRUNDUDDANNELSEN

I uge 2 afsluttede vi de første tre hold på peer-grunduddannelsen i hhv. Viborg, Randers og Aarhus. I alt 72 timers intens undervisning er gennemført og det blev fejret med glæde og stolthed i de tre byer.

Details