Brush-up for Peers!

Vær med i det virtuelle til at slibe kniven på din peer faglighed med de gode folk fra Viborg og Randers Recoveryskoler: https://www.peermidt.dk/wp-content/uploads/2021/01/Invitation-til-Brush-up-for-Peer-medarbejdere.pdf

Udbredelse af peer-arbejde i Region Midtjylland

Region Midtjylland har afsat 1,8 millioner kr. til at styrke peer-indsatsen i Region Midtjylland. Pengene udmøntes især til at udbrede peer-indsatsen i Regionspsykiatrien Midt, Regionspsykiatrien Vest, Regionspsykiatrien Randers og Regionspsykiatrien Horsens. Hver afdeling får ca. 350.000 kr., som bl.a. giver mulighed for at ansætte flere peer-medarbejdere på forskellige afsnit. Dermed skaber de afsatte midler et…

Details

Peer-Netværket inviterer til netværksmøde

Peer-Netværket inviterer alle medlemmer til netværksmøde i Aarhus med temaet “Vi taler jo bare sammen…”. Vi skal mødes i Psykiatriens Hus den 23. maj, kl. 15.15. Vi skal snakke om betydningen af dialogisk praksis i det peer-faglige arbejde – både ift. de forskellige tilgange vi møder i vores arbejde, men også hvordan vi er med…

Details

Evaluering af Projekt Ligestillet Støtte

Evalueringen af Projekt Ligestillet Støtte viser mange positive virkninger for både de peer-uddannede, kursister i Recovery-skolerne og peer-støtte modtagere. Dette indebærer bl.a. en styrket tro på recovery samt udveksling af perspektiver og dermed større forståelse mellem fagprofessionelle i psykiatrien, borgere og pårørende. Evalueringen indikerer desuden, at projektet har bidraget til en øget recovery-orientering i organisationerne, og dermed…

Details

Recovery-skolerne på PsykoVision konference

Den 22. maj 2018 afholdte PsykoVision en konference med temaet Vejen til en recovery-orienteret praksis III. Er undervisning den bedste medicin? Her deltog Anne Thøgersen fra Recovery-skolen i Aarhus som oplægsholder. Se hendes oplæg i videoen herunder.

Details

Ny national uddannelsesramme for peer-uddannelser i Danmark

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ udgives nu en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers. Uddannelsesrammen er udviklet et i samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Peer-netværket Danmark. Uddannelsesrammen bygger på…

Details