Samarbejde med andre kommuner

Projekt Ligestillet Støtte deler gerne viden og erfaring

I Projekt Ligestillet Støtte samarbejder vi gerne med andre kommuner i Region Midt. Vi deler gerne vores viden, erfaringer og materialer med interesserede kommuner, så flere kan komme godt i gang med at arbejde med peer-støtte.

Meget af vores materiale kan findes på denne hjemmeside, og hvis du mangler noget, så ta’ fat i os. Det er dog ikke alle vores materialer og produkter der er helt selvforklarende og vi har erfaret, at når det handler om recovery-orientering, så ’ligger djævlen i høj grad i detaljen’. Vi opfordrer derfor til, at vores materialer bruges med omtanke – og meget gerne med afsæt i tilkøbte sparrings- og læringsforløb. På den måde kan vi være med til at give en dybere forståelse af det værdimæssige afsæt, de bagvedliggende principper og den unikke didaktiske tilgang mv.

Kontakt Projektleder Inge Lund Børgager på ilb@aarhus.dk ved spørgsmål.