Om projektet

Om projektet
[dt_photos_jgrid number=”5″ target_height=”75″ show_title=”true” show_excerpt=”true” category=”logo”]

Projekt Ligestillet Støtte

Projekt Ligestillet Støtte er et 3-årigt udviklingssprojekt mellem Aarhus, Viborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning, hvor der er afprøves to modeller for peer-støtte – en peer-guide model og en undervisningsmodel. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2018

De to modeller i Projekt Ligestillet Støtte:

  1. En peer-guide model, hvor ny-udskrevne kan få tildelt en ’peer-guide’, der kan hjælpe med at lette overgangen til hverdagslivet.
  2. En undervisningsmodel, hvor mennesker med psykisk sårbarhed, peer-medarbejdere, pårørende/netværk samt fagprofessionelle i region og kommuner er fælles om at skabe uddannelser og læringsforløb med fokus på recovery.

I projektet tager vi udgangspunkt i, at mennesker med psykisk sårbarhed har mulighed for at komme sig, og at deres ressourcer kan omsættes aktivt på mange forskellige måder. Det er det, vi kalder recovery.

Ligestillet støtte – hvad er det?

Mennesker med psykisk sårbarhed har mulighed for at komme sig (recovery), og deres ressourcer kan omsættes aktivt på mange forskellige måder.

Forskning viser, at det har stor værdi, at man i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykisk sårbarhed, inddrager mennesker der selv har været i lignende situationer. Ja, det gavner faktisk begge parter. Dette kaldes ’peer-støtte’ (på dansk ’ligestillet støtte’).

Hvad ville vi gerne opnå?

Formålet med projektet var at opbygge erfaringer med peer-støtte i partnerskabet gennem uddannelse og ansættelse af lønnede og frivillige peer-medarbejdere.

Med projektet har vi ønsket:

  • at understøtte recovery-processer for at fremme inklusion og medborgerskab for både de, der giver og de, der modtager støtten.
  • at skabe bedre muligheder for at få et meningsfuldt hverdagsliv (med fx uddannelse, beskæftigelse, dagtilbud og lign.) for begge parter.
  • at skabe større organisatorisk åbenhed og parathed i forhold til at inddrage peer-medarbejdere i arbejdet med social- og sundhedsfaglige indsatser, herunder at nedbryde grænser mellem ’dem’ og ’os’.
  • at skabe et fælles vidensgrundlag og et styrket samarbejde om peer-støtte mellem partnerskabets aktører.