”Der var et højt fagligt niveau og en god vekselvirkning med de andre deltagere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Der var en virkelig god og udviklende stemning på holdet.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Vi har fået præsenteret nemme redskaber, som vi kan bruge.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået bedre indsigt i mig selv og større selvforståelse.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Det bedste har været at lære de andre at kende og høre deres historie – især dem der har været meget forskellig fra mig selv. Det faglige oplæg har givet mig lyst til at læse og lære endnu mere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået nedbrudt nogle fordomme og lært at sætte mig selv i spil som menneske og ikke kun som fagperson”

Kursist på recovery-skolen 2016