“Vi har fokus på at ansætte peer-medarbejdere, fordi vi hele tiden ønsker at styrke vores recovery-orientering. Vi vil gerne tilbyde vores borgere en helhedsorienteret tilgang med en bred vifte af muligheder – det er peer-medarbejdere en naturlig del af. Peer-medarbejdere skaber en merværdi, fordi de med deres erfaringskompetencer giver håb. At have peer-medarbejdere i organisationen giver nye indsigter og synsvinkler. Vi får mulighed for at skærpe og reflektere over vores egen faglighed og værdier.”

Helle Horn, Centerchef i Center for Dagområdet SUV, Aarhus Kommune

”At have peer-medarbejdere i organisation giver nye indsigter og synsvinkler. Vi får mulighed for at reflektere over vores egen faglighed og værdier i tilgangen til borgerne.”

Helle Horn, Centerchef, Aarhus Kommune

”Tværfaglige teams bestående af mestringsvejledere, socialrådgivere og peermedarbejdere møder nu borgeren i en fremskudt rådgivning. Det at have en ’spejlingsperson’ og rollemodel opleves af borgeren som en stor værdi, og er med til at give håb for den enkeltes fremtid”.

Lene Bruhn Christensen, Afdelingsleder Psykiatriens Hus, Randers

”Peer-medarbejdere kan bidrage med et særligt engagement, som er godt for patienterne. Deres levede erfaringer har stor betydning for ligeværdigheden i dialogen, og det er værdifuldt for patienterne at have et andet fortroligt rum.

Peer-medarbejderens egne levede erfaringer betyder meget for samtalen med patienterne, fordi der er ligeværdighed i dialogen. Patienterne har et andet fortroligt rum at snakke med en neutral person i, og det giver stor værdi for patienterne.

Medarbejderne er også meget glade for den ekstra dimension, som en peer-medarbejder kan bidrage med. Jeg oplever, at sproget påvirkes positivt i et afsnit, når der er en peer-medarbejder ansat.”

Susanne Bissenbacker, Oversygeplejerske afd. Q, Region Midtjylland

”Jeg oplever, at det giver patienterne meget at ansætte en person, der kender systemet indefra og kender til det at kæmpe med en psykisk sygdom. For det første giver det håb. Mange har mistet håbet, når de bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Peer-medarbejderens rolle kan være håbbærere og håbskabere for de mange indlagte. En peer-medarbejder kan også være med til at styrke empowerment. Et møde med en peer-medarbejder vil gøre en forskel i forhold til, at man som indlagt kan spejle sig og måske få initiativ til at tage hånd om sit eget liv, fordi man er i øjenhøjde.
Slutteligt oplever jeg at peer-medarbejdere er med til at skabe ro i en afdeling, fordi de har tid til samtale med de indlagte patienter uden en tidsafgrænset dagsorden. De kan være med til aflede triste tanker med meningsgivende aktiviteter som f.eks. gåture og spil.”

Mikkel Rasmussen, Overlæge Modtagelsen, Risskov, Region Midtjylland