”Den største succes for mig som peer-guide, handler om en kvinde, jeg har mødtes med i lidt over 3 måneder. Hun havde bestemt med sig selv, at ingen i hendes omgangskreds skulle vide, at hun kæmpede med angst, heller ikke den nærmeste familie. Det drøftede vi frem og tilbage i et stykke tid, hvorefter hun kom glad og fortalte mig, at nu havde hun vovet pelsen, og fortalt det til sin kæreste. Hun havde mødt forståelse og lettelse fra hans side, for nu forstod han meget bedre, hvad der foregik i hendes verden. Siden er hun lige så stille begyndt at åbne op over for udvalgte personer. Det har givet hende en nemmere hverdag, at der ikke hele tiden er en del af hende der skal holdes skjult.”

Peer-guide i Randers (2016)

”Jeg har mildest talt hoppet over et af de bjerge, jeg skulle bestige. Jeg føler, at jeg kan leve op til og leve med det håb, som vi skal bringe videre.”

Deltager fra peer-uddannelsen 2016

”Jeg har rykket mig meget mere på 3 måneder, end jeg har gjort på et år. Personligt har jeg lært at sætte grænser og forstå de processer, jeg har gennemgået.”

Deltager på peer-uddannelsen 2016

”Der var et højt fagligt niveau og en god vekselvirkning med de andre deltagere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Der var en virkelig god og udviklende stemning på holdet.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Vi har fået præsenteret nemme redskaber, som vi kan bruge.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået bedre indsigt i mig selv og større selvforståelse.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Det bedste har været at lære de andre at kende og høre deres historie – især dem der har været meget forskellig fra mig selv. Det faglige oplæg har givet mig lyst til at læse og lære endnu mere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået nedbrudt nogle fordomme og lært at sætte mig selv i spil som menneske og ikke kun som fagperson”

Kursist på recovery-skolen 2016

“Jeg får en uddannelse, jeg brænder for, og jeg kommer til at kunne bruge mine surt købte erfaringer til noget konstruktivt.”

Deltager fra peer-uddannelsen 2015