”Peer-medarbejdere kan bidrage med et særligt engagement, som er godt for patienterne. Deres levede erfaringer har stor betydning for ligeværdigheden i dialogen, og det er værdifuldt for patienterne at have et andet fortroligt rum.

Peer-medarbejderens egne levede erfaringer betyder meget for samtalen med patienterne, fordi der er ligeværdighed i dialogen. Patienterne har et andet fortroligt rum at snakke med en neutral person i, og det giver stor værdi for patienterne.

Medarbejderne er også meget glade for den ekstra dimension, som en peer-medarbejder kan bidrage med. Jeg oplever, at sproget påvirkes positivt i et afsnit, når der er en peer-medarbejder ansat.”

Susanne Bissenbacker, Oversygeplejerske afd. Q, Region Midtjylland

”Jeg oplever, at det giver patienterne meget at ansætte en person, der kender systemet indefra og kender til det at kæmpe med en psykisk sygdom. For det første giver det håb. Mange har mistet håbet, når de bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Peer-medarbejderens rolle kan være håbbærere og håbskabere for de mange indlagte. En peer-medarbejder kan også være med til at styrke empowerment. Et møde med en peer-medarbejder vil gøre en forskel i forhold til, at man som indlagt kan spejle sig og måske få initiativ til at tage hånd om sit eget liv, fordi man er i øjenhøjde.
Slutteligt oplever jeg at peer-medarbejdere er med til at skabe ro i en afdeling, fordi de har tid til samtale med de indlagte patienter uden en tidsafgrænset dagsorden. De kan være med til aflede triste tanker med meningsgivende aktiviteter som f.eks. gåture og spil.”

Mikkel Rasmussen, Overlæge Modtagelsen, Risskov, Region Midtjylland

”Det bedste var, at vi som personale var sammen med borgerne på kursus”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Jeg fik begrebet recovery foldet ud på en inspirerende og flot måde”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Det bedste ved kurset har været at få delt erfaringer ift. de forskellige udfordringer, vi hver især kan have – personale som beboer”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Det bedste ved kurset har været at udveksle erfaringer, sætte tanker i gang – bevist om sit liv og relationer”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Jeg har indset, hvor meget jeg har at byde ind med”

Deltager fra peer-uddannelsen 2017

”Jeg er en åben person, jeg fik virkelig meget plads og det var fantastisk, at jeg kunne være mig”

Deltager fra peer-uddannelsen 2017

”Peer-uddannelsen har været en livredning for mig”

Deltager fra peer-uddannelsen 2017

“Efter uddannelsens slutning kan jeg være fri fra den ramme som fastholdte mig – ja, nu kan jeg rykke!”

Deltager på Peer-uddannelsen 2017