”Jeg oplever, at det giver patienterne meget at ansætte en person, der kender systemet indefra og kender til det at kæmpe med en psykisk sygdom. For det første giver det håb. Mange har mistet håbet, når de bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Peer-medarbejderens rolle kan være håbbærere og håbskabere for de mange indlagte. En peer-medarbejder kan også være med til at styrke empowerment. Et møde med en peer-medarbejder vil gøre en forskel i forhold til, at man som indlagt kan spejle sig og måske få initiativ til at tage hånd om sit eget liv, fordi man er i øjenhøjde.
Slutteligt oplever jeg at peer-medarbejdere er med til at skabe ro i en afdeling, fordi de har tid til samtale med de indlagte patienter uden en tidsafgrænset dagsorden. De kan være med til aflede triste tanker med meningsgivende aktiviteter som f.eks. gåture og spil.”