”Tværfaglige teams bestående af mestringsvejledere, socialrådgivere og peermedarbejdere møder nu borgeren i en fremskudt rådgivning. Det at have en ’spejlingsperson’ og rollemodel opleves af borgeren som en stor værdi, og er med til at give håb for den enkeltes fremtid”.