”Der var et højt fagligt niveau og en god vekselvirkning med de andre deltagere.”