“Det giver rigtig god mening at have en underviser med erfaringskompetence, fordi det bliver en person, jeg kan spejle mig i. Jeg kan overveje, om jeg gøre og synes ligesom vedkommende eller det stik modsatte.”