Udbredelse af peer-arbejde i Region Midtjylland

Region Midtjylland har afsat 1,8 millioner kr. til at styrke peer-indsatsen i Region Midtjylland. Pengene udmøntes især til at udbrede peer-indsatsen i Regionspsykiatrien Midt, Regionspsykiatrien Vest, Regionspsykiatrien Randers og Regionspsykiatrien Horsens. Hver afdeling får ca. 350.000 kr., som bl.a. giver mulighed for at ansætte flere peer-medarbejdere på forskellige afsnit. Dermed skaber de afsatte midler et…

Peer-Netværket inviterer til netværksmøde

Peer-Netværket inviterer alle medlemmer til netværksmøde i Aarhus med temaet “Vi taler jo bare sammen…”. Vi skal mødes i Psykiatriens Hus den 23. maj, kl. 15.15. Vi skal snakke om betydningen af dialogisk praksis i det peer-faglige arbejde – både ift. de forskellige tilgange vi møder i vores arbejde, men også hvordan vi er med…

Evaluering af Projekt Ligestillet Støtte

Evalueringen af Projekt Ligestillet Støtte viser mange positive virkninger for både de peer-uddannede, kursister i Recovery-skolerne og peer-støtte modtagere. Dette indebærer bl.a. en styrket tro på recovery samt udveksling af perspektiver og dermed større forståelse mellem fagprofessionelle i psykiatrien, borgere og pårørende. Evalueringen indikerer desuden, at projektet har bidraget til en øget recovery-orientering i organisationerne, og dermed…

Ny national uddannelsesramme for peer-uddannelser i Danmark

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ udgives nu en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers. Uddannelsesrammen er udviklet et i samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Peer-netværket Danmark. Uddannelsesrammen bygger på…