Udbredelse af peer-arbejde i Region Midtjylland

Region Midtjylland har afsat 1,8 millioner kr. til at styrke peer-indsatsen i Region Midtjylland. Pengene udmøntes især til at udbrede peer-indsatsen i Regionspsykiatrien Midt, Regionspsykiatrien Vest, Regionspsykiatrien Randers og Regionspsykiatrien Horsens. Hver afdeling får ca. 350.000 kr., som bl.a. giver mulighed for at ansætte flere peer-medarbejdere på forskellige afsnit. Dermed skaber de afsatte midler et stærkt grundlag for at etablere peer-fagligheden som et vigtigt element af behandlingspsykiatrien i hele regionen.

Denne udbredelse af peer-fagligheden kræver imidlertid også, at der sikres et stærkt netværk af peer-medarbejdere, som kan varetage peer-funktioner i hele regionen. Derfor arbejder Region Midtjylland mod at udbrede peer-uddannelsen til flere byer i regionen. Det er regionens ønske at samarbejde med flere nye kommuner i regionen om at afholde peer-uddannelsen. Det er tanken, at disse peer-uddannelser afvikles i samarbejde med de eksisterende recovery-skoler i Randers, Aarhus og Viborg, som har flere års erfaring med at afholde peer-uddannelsen.

På de eksisterende peer-uddannelser i Aarhus, Randers og Viborg mærkes det også, at efterspørgslen på peer-uddannelsen stiger. I Aarhus havde man eksempelvis 42 ansøgere til otte pladser på forårets uddannelse, mens man i Randers havde 22 ansøgere til otte pladser. Efterspørgslen fra andre kommuner stiger også. Derfor har man i Aarhus optaget to studerende fra andre kommuner på forårets uddannelse, herunder én fra Skanderborg Kommune og én fra Silkeborg Kommune. Der samme gælder i Randers, hvor man har optaget hele fire studerende fra andre kommuner. Dette er i høj grad med til at understøtte udbredelsen af peer-fagligheden til hele regionen.