Evaluering af Projekt Ligestillet Støtte

Evalueringen af Projekt Ligestillet Støtte viser mange positive virkninger for både de peer-uddannede, kursister i Recovery-skolerne og peer-støtte modtagere. Dette indebærer bl.a. en styrket tro på recovery samt udveksling af perspektiver og dermed større forståelse mellem fagprofessionelle i psykiatrien, borgere og pårørende. Evalueringen indikerer desuden, at projektet har bidraget til en øget recovery-orientering i organisationerne, og dermed også til ansættelse af peer-medarbejdere på ambulante såvel som stationære afdelinger i regionspsykiatrien. Evalueringen giver desuden bud på, hvad der har bidraget til at skabe disse virkninger, samt hvad der fortsat bør arbejdes med for at styrke de afprøvede modellers virke.

Find evalueringen her.