Evaluering af Projekt Ligestillet Støtte

Evalueringen af Projekt Ligestillet Støtte viser mange positive virkninger for både de peer-uddannede, kursister i Recovery-skolerne og peer-støtte modtagere. Dette indebærer bl.a. en styrket tro på recovery samt udveksling af perspektiver og dermed større forståelse mellem fagprofessionelle i psykiatrien, borgere og pårørende. Evalueringen indikerer desuden, at projektet har bidraget til en øget recovery-orientering i organisationerne, og dermed…