Specialeafhandling om peer-uddannelsen

Et longitudinalt studie af peer-uddannelsens betydning for tiltro til egne evner og adfærdsintentioner på arbejdsmarkedet

Peer-uddannelsen har været genstand for en specialeafhandling ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Læs specialet her.

Resume

I samarbejde med peer-uddannelsen i Randers, foråret 2018, undersøger dette speciale betydningen af peer-uddannelsen for kursisterne i et arbejdsmarkedsperspektiv. 7 kursister har medvirket i specialet i form af kvalitative interviews.

Dels undersøges, om peer-uddannelsen styrker kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet. Dels undersøges, om peer-uddannelsen har betydning for kursisternes arbejdsmarkedsrelaterede adfærdsintentioner om bl.a. jobsøgning og udførsel af job.

Overordnet viser specialet, at peer-uddannelsen i en vis grad styrker kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, især hvis kursisterne ikke har meget erfaring fra arbejdsmarkedet og har store forhåbninger til, at peer-uddannelsen kan lede til et job. Specialet viser også, at når kursisternes tiltro til egne evner bliver styrket, så udtrykker de mere engagerede intentioner om bl.a. jobsøgning og udførsel af job.

Derudover viser specialet også, at kursisterne opnår et bredt udbytte af peer-uddannelsen i form af bl.a. forskellige faglige kompetencer, personlig udvikling og øget livskvalitet.