22 nye peer-medarbejdere står klar

De seneste uger er peer-uddannelsens seneste tre hold afsluttet i hhv. Viborg, Aarhus og Randers.
De nye peers har nu fået papir på deres erfaringskompetencer – og afslutningen af en velgennemført uddannelse blev fejret på behørig vis.