Projektsamling

Projektsamling den 25. april: ”vi er godt i gang”

IMG_7695-2Socialstyrelsen har undersøgt, hvordan det går med implementeringen af projektet. Meldingen er, at vi er godt i gang i alle organisationer – og at arbejdspladserne har gjort et godt forberedende arbejde. Stor ros til ledere og medarbejdere. På et fælles møde den 25. april, hvor alle de ny-ansatte peer-medarbejdere og øvrige nøglepersoner var samlet, fik vi god mulighed for at udveksle erfaringer på kryds og tværs.

 

Recovery-skoler under udvikling

Med ansættelsen af 9 nyuddannede peer-undervisere er vi godt i gang med at opbygge recovery-skoler i hhv. Viborg, Randers og Aarhus. Kommunerne har taget godt i mod de nye medarbejdere og erfaringskompetencerne bliver bragt i spil, viser en mini-survey, som Socialstyrelsen har lavet. De tre byer har afholdt fælles intro-kurser for hhv. peer-undervisere og fagprofessionelle undervisere fra kommuner og region. Her er der sat spot på grundværdierne og de centrale principper i recovery-skolerne, fx co-produktion. Nu er udviklingen af kurser i fuld gang og der udbydes løbende spændende kurser. Se fx kursusprogrammet for Recovery-skolen i Randers her.

 

De første borgere har fået en peer-guide

I starten af marts har vi indgået aftale med 8 nyuddannede peer-guider. De fleste har fået etableret kontakt med en eller flere borgere og er derved i gang med at yde individuel peer-støtte. De første meldinger er, at det giver rigtig god mening for begge parter – og at der er et stort behov for denne nye form for erfaringsbaseret, ligeværdig støtte.

Billeder fra mødet i Aarhus