Velkommen til Peermidt.dk

Hvem er Peermidt.dk?

Peermidt er sammenslutningen af Recoveryskolerne og Peer-uddannelserne i Århus, Randers og Viborg samt Region Midt.

Peermidt.dk er den fælles platform for vores faglige virke. Der er et tæt samarbejde på tværs mellem de tre kommuner og med Regionspsykiatrien. Sidstnævnte bidrager både med finansiering og personaleressourcer, samt fungerer som praktiksted i forbindelse med Peeruddannelsen.

UNDSKYLD! Det roder lidt her på hjemmesiden. Vi er i gang med at lave ændringer 🙂

Nyheder fra Peermidt

Hvad er en Recoveryskole?

Recoveryskolerne er et undervisningstilbud, som er gratis og åbent for ALLE. Skolerne udbyder kortere kurser eller læringsforløb med fokus på recovery. Det kan f.eks. være teoretiske, praktiske, fysiske og kreative måder at arbejde med recovery på.

Peeruddannelsen

Peeruddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed – og omdanner dem til erfarings-kompetencer. Herved udvikles en professionaliseret måde at forholde sig til egen og andres recoveryprocesser.

Peermedarbejdere kan således fungere som en særlig ressource i recovery-orienterede indsatser indenfor psykiatriske, sociale, beskæftigelses – og uddannelsesmæssige områder.

Hvad er Peerstøtte?

Ordet ”PEER” er et engelsk begreb som betyder LIGESTILLET. Peer-støtte er således ligestillet støtte. Forskning viser at det kan have stor værdi, at man inddrager mennesker som selv har levede erfaringer med psykisk sårbarhed, i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med lignende livsudfordringer. Peer-støtte kan både være til gavn for borgere og organisationer i understøttelsen af recovery-orienteret rehabilitering.