Fra levede erfaringer til erfaringskompetencer – et peer-uddannelsesforløb

På peer-uddannelsen vil vi tage udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer med psykisk sårbarhed. Målet med uddannelsen er at kursisterne lærer at omsætte disse erfaringer til konstruktive redskaber, der kan bruges både i relationer med andre mennesker med psykisk sårbarhed, i undervisningssituationer og i de organisationer, som peer-medarbejderne kommer til at indgå i.

Undervisningen foregår på et hold med otte kursister og to undervisere – en fagprofessionel og en med peer-baggrund.

Holdet kører to dage om ugen med tre timers undervisning i 13 uger + en uges ferie ca. midtvejs (i alt 14 uger). Der vil være noget hjemmearbejde og mulighed for at læse supplerende litteratur.

 

Praktik

Som en del af uddannelsen indgår der en 4 måneders praktikperiode, hvor man får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken kan foregå på stationære eller ambulante afdelinger i regionspsykiatrien eller inden for kommunernes socialpsykiatriske tilbud.

I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage af 3 timer, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen. I praktikperioden skal man ca. kunne afsætte 2-3 timer ugentligt.

Uddannelse og praktik har således en samlet varighed på 7 måneder.

 

Læs mere om uddannelsen her.

Peer-medarbejdere bliver i stigende grad efterspurgt i hele Region Midtjylland. Regionen har et mål om, at der ansættes peer-medarbejdere på alle afdelinger i hele Region Midtjylland. På baggrund af erfaringer fra Ligestillet Støtte, har det vist sig væsentligt, at peermedarbejdere er uddannet til at varetage deres peer-funktion. Derfor udbyder peer-uddannelsen i Aarhus, Viborg og Randers nu pladser på alle uddannelseshold til deltagere fra andre kommuner. Kontakt recovery-skolen i den by, du ønsker at tage peer-uddannelsen, for at høre mere om mulighederne herfor.

Spørgsmål til uddannelsen? Kontakt venligst:

Peer-uddannelsen i Randers

Kontakt: Daniel Ancher Andersen på Daniel.Ancher.Andersen@randers.dk

 

Peer-uddannelsen i Viborg

Kontakt: Anne Bruhn Houen på a1h@viborg.dk

 

Peer-uddannelsen i Aarhus

Kontakt: Marianne Honoré Andersen på ahoma@aarhus.dk

Læs vores informationsfolder om uddannelsen her

Det siger deltagerne:

“Efter uddannelsens slutning kan jeg være fri fra den ramme som fastholdte mig – ja, nu kan jeg rykke!”

Deltager på Peer-uddannelsen 2017

”Jeg har rykket mig meget mere på 3 måneder, end jeg har gjort på et år. Personligt har jeg lært at sætte grænser og forstå de processer, jeg har gennemgået.”

Deltager på peer-uddannelsen 2016