Fra levede erfaringer til erfaringskompetencer – et peer-uddannelsesforløb

På peer-uddannelsen vil vi tage udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer med psykisk sårbarhed. Målet med uddannelsen er at kursisterne lærer at omsætte disse erfaringer til konstruktive redskaber, der kan bruges både i relationer med andre mennesker med psykisk sårbarhed, i undervisningssituationer og i de organisationer, som peer-medarbejderne kommer til at indgå i. Undervisningen kommer til at ligge inden for en ramme, der er fælles for de tre projekter, der kører i Danmark frem til juli 2018.

Undervisningen foregår på et hold med otte kursister og to undervisere – en fagprofessionel og en med peer-baggrund, som indgår ligeværdigt i undervisningen.

Holdet kører to dage om ugen med tre timers undervisning i 13 uger + en uges ferie ca. midtvejs (i alt 14 uger). Der vil være noget hjemmearbejde og mulighed for at læse supplerende litteratur.

Praktik

Som en del af uddannelsen indgår der som noget nyt en 4 måneders praktik, hvor man får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken består i, at man efter de 13 ugers undervisning bliver peer-guide for et menneske, der er indlagt eller ved at blive udskrevet fra behandlingspsykiatrien.

I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage af 3 timer, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen. I praktikperioden skal man ca. kunne afsætte 2-3 timer ugentligt.

Uddannelse og praktik har således en samlet varighed på 7 måneder.

Læs mere om uddannelsen her.

Det er gratis at deltage på uddannelsen.

De første peer-hold blev afsluttet ved udgangen af januar 2016. Læs mere om nye peer-hold i 2017 her. 

Spørgsmål til uddannelsen? Kontakt venligst:

Tovholder, Aarhus Kommune
Anne Thøgersen
Tlf. 29 20 89 25
Email: atg@aarhus.dk

 

Tovholder, SIND
Jens Lundgaard Thomsen
Tlf. 61 69 86 94
Email: jt@sinderhverv.dk

 

Se flere kontaktoplysninger her.

Læs vores informationsfolder om uddannelsen her

Det siger deltagerne:

“Efter uddannelsens slutning kan jeg være fri fra den ramme som fastholdte mig – ja, nu kan jeg rykke!”

Deltager på Peer-uddannelsen 2017

”Jeg har rykket mig meget mere på 3 måneder, end jeg har gjort på et år. Personligt har jeg lært at sætte grænser og forstå de processer, jeg har gennemgået.”

Deltager på peer-uddannelsen 2016

Eksempler på temaer:

Begreber og værdier:
 • Hvad er recovery og empowerment?
 • Hvad er peer-støtte?
 • Hvad er levede erfaringer?
 • Hvad er erfaringskompetence?
Livshistorie:
 • Fortæl din livshistorie
 • Lær at bruge relevante dele af din historie i relationer med andre mennesker – både brugere og kolleger
 • Hvilke erfaringer er vigtige i forhold til min rolle som peer
 • Sorg/krise
Værktøjer:
 • Relationskompetencer
 • Nærvær og fravær
 • Grænser
 • Kommunikation
 • Spørgeteknik
 • Recovery-redskaber – herunder bl.a. uddrag af Den personlige arbejdsbog
 • At professionalisere sin personlige/private historie
Organisationer:
 • Kommuner, regioner og frivillige organisationer
 • Lønnet ansættelse
 • At være frivillig
 • Tavshedspligt
 • Samarbejde med kolleger i region og kommune