Peer-medarbejdere kan have mange overvejelser om at skulle indgå på en arbejdsplads med egne levede erfaringer som kompetence. Det kan være overvejelser som ”Er mine erfaringer noget værd? ”, ”Hvor anderledes skal jeg være? ” og ”Hvor går mine grænser? ” (Rasmussen & Johan-sen, 2015).

På peer-uddannelsen i Projekt Ligestillet Støtte har peer-medarbejderne arbejdet fokuseret med, hvordan de kan anvende deres individuelle erfaringskompetencer som en ressource i forskellige sammenhænge. De har også arbejdet med, hvor deres grænser går, så de passer på sig selv.

Peer-medarbejderne er meget opmærksomme på, at de bringer en ny faglighed i spil. Det er en opgave, som de ved tager tid, og som de også ved er unik. De er derfor meget opmærksomme på at bringe deres perspektiver i spil i en medarbejdergruppe.

Nogle af peer-medarbejderne, som du kan ”møde” under dette tema, sætter ord på nogle af de overvejelser, som de selv har gjort sig i forbindelse med at skulle indgå på en arbejdsplads.

Læs om deres oplevelser og jobfunktioner herunder.