Recovery-skoler

Kongstanken i denne model er at etablere lokale undervisningstilbud (recovery-skoler), hvori der tilrettelægges og udbydes undervisning, der er åben for både brugere, fagprofessionelle (herunder ledere og medarbejdere i region, kommuner og organisationer) samt pårørende/netværk.

Undervisningen omhandler recovery (i bred forstand) og skal udvikles i et ligeværdigt samarbejde mellem brugere med erfaringskompetencer (peer-undervisere) og fagprofessionelle undervisere. Alle kurser er åbne for offentligheden for både brugere, fagprofessionelle, pårørende og andre interesserede. Forskning viser, at dette er inkluderende og fremmende for de deltagende borgeres recoveryproces, ligesom det bidrager til en organisatorisk recovery-orientering.

Læs den interne evalueringsrapport for perioden 18. november og frem til i dag – rapporten viser at deltagerne fortsat fået et stort udbytte af kurserne.

Film om Recovery-skolerne

IMG_9337

Kursisterne udtaler:

”Det bedste var, at vi som personale var sammen med borgerne på kursus”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Jeg fik begrebet recovery foldet ud på en inspirerende og flot måde”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Det bedste ved kurset har været at få delt erfaringer ift. de forskellige udfordringer, vi hver især kan have – personale som beboer”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Det bedste ved kurset har været at udveksle erfaringer, sætte tanker i gang – bevist om sit liv og relationer”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Der var et højt fagligt niveau og en god vekselvirkning med de andre deltagere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Der var en virkelig god og udviklende stemning på holdet.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Vi har fået præsenteret nemme redskaber, som vi kan bruge.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået bedre indsigt i mig selv og større selvforståelse.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Det bedste har været at lære de andre at kende og høre deres historie – især dem der har været meget forskellig fra mig selv. Det faglige oplæg har givet mig lyst til at læse og lære endnu mere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået nedbrudt nogle fordomme og lært at sætte mig selv i spil som menneske og ikke kun som fagperson”

Kursist på recovery-skolen 2016