Recovery-skoler

Kongstanken i denne model er at etablere lokale undervisningstilbud (recovery-skoler), hvori der tilrettelægges og udbydes undervisning, der er åben for både brugere, fagprofessionelle (herunder ledere og medarbejdere i region, kommuner og organisationer) samt pårørende/netværk.

Undervisningen omhandler recovery (i bred forstand) og skal udvikles i et ligeværdigt samarbejde mellem brugere med erfaringskompetencer (peer-undervisere) og fagprofessionelle undervisere. Alle kurser er åbne for offentligheden for både brugere, fagprofessionelle, pårørende og andre interesserede. Forskning viser, at dette er inkluderende og fremmende for de deltagende borgeres recoveryproces, ligesom det bidrager til en organisatorisk recovery-orientering.

Læs den første interne evalueringsrapport, der viser at deltagerne får et stort udbytte af kurserne.

IMG_9337