Recovery-skoler

Recovery-skolerne er et undervisningstilbud, som er gratis og åbent for alle, men primært henvender sig til nuværende eller tidligere bruger af psykiatrien, pårørende til psykisk sårbare og medarbejdere, som arbejder indenfor det psykiatriske eller socialpsykiatriske område.

Recovery-skolerne udbyder kortere kurser eller læringsforløb med fokus på recovery og recovery-relaterede emner. Det kan f.eks. være teoretiske, praktiske, fysiske og kreative måder at arbejde med recovery på. Kurserne er altid ressource- og mestringsfokuserede, ligesom de rammesætter en udforskning af erfaringer, handlemuligheder, håb og netværk.

Kurserne udvikles og faciliteres altid i samspil mellem en underviser med erfaringskompetence, en såkaldt peer-underviser, og en fagprofessionel underviser. Peer-underviserne har alle gennemgået peer-uddannelsen.

Der findes en recovery-skole i både Aarhus, Randers og Viborg. Se mere her.

Film om Recovery-skolerne

IMG_9337

Kursisterne udtaler:

”Det bedste var, at vi som personale var sammen med borgerne på kursus”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Jeg fik begrebet recovery foldet ud på en inspirerende og flot måde”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Det bedste ved kurset har været at få delt erfaringer ift. de forskellige udfordringer, vi hver især kan have – personale som beboer”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Det bedste ved kurset har været at udveksle erfaringer, sætte tanker i gang – bevist om sit liv og relationer”

Kursist på recovery-skolen 2017

”Der var et højt fagligt niveau og en god vekselvirkning med de andre deltagere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Der var en virkelig god og udviklende stemning på holdet.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Vi har fået præsenteret nemme redskaber, som vi kan bruge.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået bedre indsigt i mig selv og større selvforståelse.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Det bedste har været at lære de andre at kende og høre deres historie – især dem der har været meget forskellig fra mig selv. Det faglige oplæg har givet mig lyst til at læse og lære endnu mere.”

Kursist på recovery-skolen 2016

”Jeg har fået nedbrudt nogle fordomme og lært at sætte mig selv i spil som menneske og ikke kun som fagperson”

Kursist på recovery-skolen 2016