Hvor tilbydes en peer-guide?

I første omgang bliver tilbuddet tilgængeligt disse steder:

Aarhus:

  • Q4 Sengeafsnit under afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov
  • Ambulatorium for mani og depression

Viborg:

  • Psykoseafsnittet 2. etage (sengeafsnit)
  • Psykoseklinikken (ambulant)

Randers:

  • Lokalpsykiatrisk Center Randers (ambulant)
To pile (2)