Recovery-skolerne på PsykoVision konference

Den 22. maj 2018 afholdte PsykoVision en konference med temaet Vejen til en recovery-orienteret praksis III. Er undervisning den bedste medicin? Her deltog Anne Thøgersen fra Recovery-skolen i Aarhus som oplægsholder. Se hendes oplæg i videoen herunder.

Details

Ny national uddannelsesramme for peer-uddannelser i Danmark

På basis af erfaringerne fra det nationale peer-initiativ udgives nu en fælles national uddannelsesramme for peer-uddannelser. Rammen er tænkt som inspiration til landets øvrige kommuner og regioner, der arbejder med peers. Uddannelsesrammen er udviklet et i samarbejde mellem Socialstyrelsen, peer-partnerskaberne i henholdsvis Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Peer-netværket Danmark. Uddannelsesrammen bygger på…

Details

Specialeafhandling om peer-uddannelsen

Et longitudinalt studie af peer-uddannelsens betydning for tiltro til egne evner og adfærdsintentioner på arbejdsmarkedet Peer-uddannelsen har været genstand for en specialeafhandling ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Læs specialet her. Resume I samarbejde med peer-uddannelsen i Randers, foråret 2018, undersøger dette speciale betydningen af peer-uddannelsen for kursisterne i et arbejdsmarkedsperspektiv. 7 kursister har…

Details

Forankringsseminar i Viborg

I Viborg afholdte kommune og region i fællesskab et veltilrettelagt forankringsseminar den 13.juni. Her deltog lokale ledere og mellemledere fra både region og kommune. Deltagerne blev introduceret til peer-uddannelsen, peer-guide modellen og recovery-skolerne gennem tre workshops, hvorefter de i mindre grupper udvekslede perspektiver og muligheder fremadrettet. Dagen bidrog til værdifulde drøftelser omkring den videre forankringsproces.

Details

Nyuddannede peers i Aarhus, Randers og Viborg

Der er netop blevet uddannet en flok nye peer-medarbejdere i både Aarhus, Viborg og Randers. Rigtig mange af dem fortsætter som peer-guider, og det betyder, at Projekt Ligestillet Støtte nu i endnu højere grad kan tilbyde peer-støtte til borgere. Stort TILLYKKE til alle dimittender! Nye peers i Viborg Nye peers i Aarhus Nye peers i…

Details

Ny video om peer-uddannelsen

Filmen handler om den peer-uddannelse der er udviklet i Projekt Ligestillet Støtte i 2015.I alt har 87 personer nu gennemført uddannelsen, som udbydes på Recovery-Skolerne i hhv. Aarhus, Viborg og Randers. Uddannelsen består af 13 ugers undervisning (78 timer) og en efterfølgende praktik.  

Details

Nyhedsbrev, efterår 2017

Nu er der igen nyt fra projekt Ligestillet Støtte. Denne gang har nyhedsbrevet karakter af en kort midtvejsrapport om projektets resultater indtil nu. Du kan blandt andet læse om: Peer-uddannelsen – hvor mange er nu uddannede og hvad betyder uddannelsen for dem? Guide-modellen – status på antal gennemførte forløb – og hvad har det givet…

Details