Projekt Ligestillet Støtte deler gerne viden og erfaring

I Projekt Ligestillet Støtte samarbejder vi gerne med andre kommuner i Region Midt. Vi deler gerne vores viden, erfaringer og materialer med interesserede kommuner, så flere kan komme godt i gang med at arbejde med peer-støtte.

Meget af vores materiale kan findes på denne hjemmeside, og hvis du mangler noget, så ta’ fat i os. Det er dog ikke alle vores materialer og produkter der er helt selvforklarende og vi har erfaret, at når det handler om recovery-orientering, så ’ligger djævlen i høj grad i detaljen’. Vi opfordrer derfor til, at vores materialer bruges med omtanke – og meget gerne med afsæt i tilkøbte sparrings- og læringsforløb. På den måde kan vi være med til at give en dybere forståelse af det værdimæssige afsæt, de bagvedliggende principper og den unikke didaktiske tilgang mv.

På den baggrund er det fra efteråret 2017 muligt at:

  • Købe enkeltpladser på peer-uddannelsen i hhv. Viborg, Aarhus og Randers. Som nabokommune har man nu mulighed for at tilbyde egne borgere en eller to pladser på peer-uddannelsen. En enkeltplads koster 14.000 kr. Det kan være en god måde at komme i gang med lokale peer-støtte indsatser at få uddannet en eller flere i samarbejde med os.
  • Indgå samarbejde med to af vores undervisere, der kan rykke ud og uddanne et helt peer-hold hos jer. Dette er dog under forudsætning af, at vi har kapacitet til det. Der afregnes efter en timepris på 475 kr. og udgifter til transport skal dækkes.
  • Få inspiration gennem sparringsdage, hvor vi kan rykke ud og dele erfaringer og viden om principper, metoder, organisering, tilgange osv. Der afregnes efter en timepris på 475 kr. og udgifter til transport skal dækkes.
  • Indgå i et skræddersyet læringsforløb, dvs. et ’train-the-trainer’-forløb hvor vi kan undervise fagpersoner + peers fra andre kommuner i at kunne lave peer-uddannelse med afsæt i vores model og materialer. Der afregnes efter en timepris på 475 kr. og udgifter til transport skal dækkes.

Da vi stadig har måltal i projektet, som vi er forpligtede til at nå, kan vi ikke garantere, at vi til alle tider har ressourcer til ovenstående. Er du interesseret, så kontakt dog endelig projektleder Mette Okkels (meoh@aarhus.dk eller 4185 4776). Så kan vi tage en første snak om opgaven og jeg kan sætte jer i kontakt med de relevante lokale tovholdere.