Projekt Ligestillet Støtte

Et partnerskab mellem Randers, Aarhus og Viborg Kommune samt Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning vil i de kommende tre år udvikle og afprøve to modeller for ’peer-støtte’ (på dansk ’ligestillet støtte’) – en peer-guide-model og en undervisningsmodel.

De to modeller i Projekt Ligestillet Støtte:

  1. En peer-guide model, hvor ny-udskrevne kan få tildelt en ’peer-guide’, der kan hjælpe med at lette overgangen til hverdagslivet.
  2. En undervisningsmodel, hvor mennesker med psykisk sårbarhed, peer-medarbejdere, pårørende/netværk samt fagprofessionelle i region og kommuner er fælles om at skabe uddannelser og læringsforløb med fokus på recovery.

I projektet tager vi udgangspunkt i, at mennesker med psykisk sårbarhed har mulighed for at komme sig, og at deres ressourcer kan omsættes aktivt på mange forskellige måder. Det er det, vi kalder recovery.

I efteråret 2015 har vi uddannet de første personer med levede erfaringer i hhv. Randers, Viborg og Aarhus, så de kan komme til at spille en aktiv rolle enten som peer-guide og/eller som peer-underviser.

Uddannelsen udbydes igen i 2016 i de tre kommuner.

Ligestillet støtte – hvad er det?

Mennesker med psykisk sårbarhed har mulighed for at komme sig (recovery), og deres ressourcer kan omsættes aktivt på mange forskellige måder.

Forskning viser, at det har stor værdi, at man i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykisk sårbarhed, inddrager mennesker der selv har været i lignende situationer. Ja, det gavner faktisk begge parter. Dette kaldes ’peer-støtte’ (på dansk ’ligestillet støtte’).

Hvad vil vi gerne opnå?

Formålet med projektet er at opbygge erfaringer med peer-støtte i partnerskabet. Det skal ske gennem uddannelse og ansættelse af lønnede og frivillige peer-medarbejdere, der skal arbejde som hhv. peer-guides og peer-undervisere i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykisk sårbarhed.

Med projektet ønsker vi:

  • at understøtte recovery-processer for at fremme inklusion og medborgerskab for både de, der giver og de, der modtager støtten.
  • at skabe bedre muligheder for at få et meningsfuldt hverdagsliv (med fx uddannelse, beskæftigelse, dagtilbud og lign.) for begge parter.
  • at skabe større organisatorisk åbenhed og parathed i forhold til at inddrage peer-medarbejdere i arbejdet med social- og sundhedsfaglige indsatser, herunder at nedbryde grænser mellem ’dem’ og ’os’.
  • at skabe et fælles vidensgrundlag og et styrket samarbejde om peer-støtte mellem partnerskabets aktører.

Tidsplan

Projektperioden løber fra december 2014 til juni 2018. I det første år skal de to modeller udvikles og beskrives, og vi skal have uddannet peer-støtter til at indgå i begge modeller.

Fra januar 2016 til juni 2018 skal de to modeller afprøves og evalueres.

Udviklingsprojektet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.